Satılık Vakıfbank'tan satılık bağ

Ahmetli / Manisa

357.000 TL


4.822 m2

Açıklama

4.821,92 m2 alana sahip olup, BAĞ vasıflıdır. Taşınmaz üzerinde yapılan yer görme esnasında ; iki adet tavuk kümesi ve 1 adet natamam yem deposu silosu olarak planlanmış bina bulunmakta olup, kümesler ve bina atıl vaziyette ve bakımsız durumdadır. Kümesler dört duvardan oluşmakta olup, kapı, pencere ve çatı kaplaması bulunmamaktadır. Taşınmazın Ahmetli Belediyesi İmar Servisinde incelenen mimari projesindeki vaziyet planına göre kuzeyde olan kümes A Bloktur. Vaziyet planında güneyde konumlu olan B blok kümes iptal edilmiş olup, söz konusu projede B Bloğa ait kat planı çizilmiştir. Mimari projesinde yapılan incelemelere ve mahallinde yapılanölçümlere göre A Blok 12,5 m x 87 m = 1088 m2, B Blok; 12,5 m x 89 m = 1113 m2 alana sahiptir. A Bloğun doğu kısmında yaklaşık 40 m2 alana sahip atıl durumda bakıcı evi mevcuttur. Bakıcı evi, mimari projedeki A Blok hacmine dahildir. Ayrıca parseliçerisinde B blok doğusunda yer alan ruhsat ve proje dışı yaklaşık 30 m2 alanlı Yem Silosu için planlandığı düşünülen beton yapı alanı bulunmaktadır. Yukarıda detaylandırılarak açıklaması yapılan, yerinde ve resmi kurumlarda incelemeleri yapılan parsel üzerindeki yapılar toplamda 2241 m2 olarak hesaplanmıştır. Söz konusu yapılar atıl durumda olması sebebiyle, ekonomik değerinin bulunmadığı anlaşılmış olup, değerlemede dikkate alınmamıştır. Ahmetli Belediyesi İmar Durumu Servisi yetkilisi ile yapılan görüşmede alınan şifahi bilgiye göre söz konusu taşınmaz 1/1000 ölçekli imar planında Ayrık nizam Emsal: 0,50 yoğunlukta, Ön Bahçe Çekme Mesafesi: 10 m., Yan ve Arka Bahçe Çekme Mesafeleri 5 er m., Hmax: Serbest şeklinde yapılanma koşullarına sahip olup "Tarımsal Sanayi Alanı" imarlıdır. Parselin herhangi bir terk, ihdas, tevhid şartı vb. kısıtlayıcı durumunun söz konusu olmadığı ifade edilmiştir. İlgili planın hangi kurum tarafından onaylandığı ve onay tarihi hakkında kesin bilgi alınamamıştır. Taşınmazın 1/100.000 ölçekli Paftasında yapılan incelemede Tarım Alanı içinde kaldığı ve Arkelojik Sit alanı taramasının bulunduğu Manisa Büyükşehir Belediyesi Planlama biriminden tarafımıza şifahen iletilmiştir. A lejantının 2. ve 3. derece Arkeolaojik Sit alanı anlamına geldiği ve taşınmazın bu durumdan etkilenme oranının İzmir Kültür ve Tabiat varlıklarının koruma 2. bölge müdürlüğünden mülk sahibinin yazılı başvurusu yapması halinde öğreneceği görüşü tarafımıza iletilmiştir. Taşınmazın sistem üzerinde yer alan eski ada parsel numarasının 0 ada 2 parsel olduğu 28.04.2017 tarihi itibari ile biten kadastral çalışma neticesinde 101 ada 3 no.lu parsel olarak güncellendiği, bu tarihten önce 5.000 m2 alana sahip 2 no.lu parsel olduğu öğrenilmiştir

Bilgiler

No.
21910
21910
Semt
Dereköy
Dereköy
Adres
MANİSA, AHMETLİ, DEREKÖY MAH. MATDERE SOK. NO:203/A-B
MANİSA, AHMETLİ, DEREKÖY MAH. MATDERE SOK. NO:203/A-B
Pafta
1
1
Ada
101
101
Parsel
3
3
M² (brüt)
4822
4822
Krediye uygunluk
Uygun
Uygun
Kat karşılığı olabilir
Hayır
Hayır
Min. artış
4.000 TL
4.000 TL
Başlangıç bedeli
357.000 TL
357.000 TL
Teminat bedeli
17.850 TL
17.850 TL
İlgili şube adı
SALİHLİ
SALİHLİ