Satılık Tarla

Kadınhanı / Konya

105.000 ₺


Tarla

30.140 m2

Açıklama

Satılık Tarla, Kadınhanı / Konya

Taşınmazların Tamamı Yerinde Yapılan İnceleme Sonucunda Bulunduğu Mevki, Kullanış Amacı, Büyüklüğü, Özellikleri Ve Çevre Emsal Değerleri GözÖnünde Bulundurulmuştur. 5403 Sayılı Toprak Koruma Ve Arazi Kullanımı Kanunu, 15.05.2014 Tarih Ve 29001 Sayılı Resmi Gazete' De Yayınlanan 6537Sayılı Toprak Koruma Ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun İle Değiştirilmiştir. Söz Konusu Değişiklik Neticesinde TümTarımsal Nitelikli Taşınmazların Devir/Haciz/İntikal İşlemlerinde İlçe Tarım Müdürlüğünün Yazılı Görüşünün Alınması Gerekmektedir. Kanun Değişikliği İleTaşınmazın Alım Satım İşlemleri Taşınmazın Suru/Sulu/Dikili/Örtü Altı Gibi Tarımsal Niteliğine Ve Büyüklüğüne Göre Sınıflandırılmıştır. Ayrıca BuSınıflandırma Dışında Taşınmaz Malikinin Aynı İlçe Sınırları İçerisindeki Tarla Vasıflı Tüm Taşınmazlarının Büyüklükleri, İlçe Tarım Müdürlüğü Tarafındanİndirgenmesi Gerekmektedir. Bu Sebeple Satış/İpotek Esnasında Bu İşlemin Göz Önünde Bulundurulması Önemle Gerekmektedir.**Değerleme Konusu Taşınmazlardan 207 Ada 11 Nolu Parsel Tarla Vasıflı Olup 30140.00 M2 Yüz Ölçüme Sahiptir. Taşınmaz Geometrik OlarakDikdörtgen Denilebilecek Bir Şekle Sahip Olup ,Topoğrafik Olarak Eğimsiz Bir Arazi Yapısına Sahiptir. Taşınmazın Kuzey Cephesi Yaklaşık Olarak 140 MetreKadastral Yola Cephesi Bulunmaktadır. Konu Taşınmazda Buğday Ekili Vaziyettedir. Taşınmazda Sulu Tarım Yapıldığı Görülmüştür. Taşınmazın Kendine AitSondaj Ve Elektrik Sisteminin Olmadığı Başka Parsel Üzerinde Yer Alan Kuyudan Sulandığı Anlaşılmıştır. Yer Görme İşlemi Tarihinde Taşınmazda BuğdayEkili Vaziyettedir. 207 Ada 62 Parsel İle Birlikte Kullanılmaktadır.**Değerleme Konusu Taşınmazlardan 207 Ada 62 Nolu Parsel Tarla Vasıflı Olup 27946.00 M2 Yüz Ölçüme Sahiptir. Taşınmaz Geometrik OlarakDikdörtgen Denilebilecek Bir Şekle Sahip Olup ,Topoğrafik Olarak Eğimsiz Bir Arazi Yapısına Sahiptir. Taşınmazın Kadastral Yola Cephesi Bulunmamaktadır.Konu Taşınmazda Buğday Ekili Vaziyettedir. Taşınmazda Sulu Tarım Yapıldığı Görülmüştür. Taşınmazın Kendine Ait Sondaj Ve Elektrik Sisteminin OlmadığıBaşka Parsel Üzerinde Yer Alan Kuyudan Sulandığı Anlaşılmıştır. Yer Görme İşlemi Tarihinde Taşınmazda Buğday Ekili Vaziyettedir. 207 Ada 11 Parsel İleBirlikte Kullanılmaktadır.

Bilgiler

Hisse
Tam
Tam
Kategori
Arsa
Arsa
Konut Tipi
Tarla
Tarla
İl
Konya
Konya
İlçe
Kadınhanı
Kadınhanı
Mahalle
Kolukısa
Kolukısa
Adres
Kolıkısa/Mescit 207 Ada 11 Parsel Kadınhanı
Kolıkısa/Mescit 207 Ada 11 Parsel Kadınhanı
Ada
207
207
Parsel
11
11
Kullanım Alanı
30140
30140
Bağımsız Bölüm No
0
0
Başlangıç Bedeli
105.000,00 ₺
105.000,00 ₺
Teminat Bedeli
3.150,00 ₺
3.150,00 ₺
Minumum Artış
2.000,00 ₺
2.000,00 ₺