Satılık 3 Adet Tarla

Susurluk / Balıkesir

180.000 ₺


Tarla

31.173 m2

Açıklama

Satılık 3 Adet Tarla, Susurluk / Balıkesir

1086 parsel; Çavdardere Mevkiinde, 10.000 m2 yüzölçümüne sahip olup Tarla vasfındadır. Taşınmaz, geometrik olarak amorf formda, topografik olarak hafif eğimli bir arazi yapısındadır. Parsel üzerinde halihazırda herhangi bir yapı ya da ekili/dikili ürün bulunmadığı görülmektedir. Susurluk Kadastro Müdürlüğünde taşınmazın paftası üzerinde yapılan incelemelere göre parselin herhangi bir kadastro yoluna cephesi bulunmamaktadır. Parsele ait elektrik ve sulama imkanları mevcut değildir. Halihazırda boş tarım arazisidir. 3056 parsel; Kocabuzağlık Mevkiinde, 15.053 m2 yüzölçümüne sahip olup Tarla vasfındadır. Susurluk Kadastro Müdürlüğünde taşınmazın paftası üzerinde yapılan incelemelere göre parselin kuzey yönünden 120 metre, doğu yönünden 150 metre dere yatağına cephesi bulunmaktadır. 3074 parsel; Kocabuzağlık Mevkiinde, 6.120 m2 yüzölçümüne sahip olup Tarla vasfındadır. Susurluk Kadastro Müdürlüğünde taşınmazın paftası üzerinde yapılan incelemelere göre parselin batı yönünden 100 metre kadastro yoluna cephesi bulunmaktadır. Ayrıca, 3074 nolu parsel üzerinde "Maliye Hazinesi lehine 476,37 m2'lik kısım üzerinde daimi irtifak hakkı vardır." açıklamalı irtifak kaydı bulunmaktadır. 09.11.2018 tarihinde Susurluk Belediyesi İmar Müdürlüğünde görevli memurdan alınan bilgiye göre değerlemeye konu taşınmazlar, Plansız Alanlar kapsamında Tarım Alanı olarak gösterilen bölge içerisinde yer almaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının resmi internet sitesinde yayınlanan, Bakanlık Oluru ile onaylanan 1/100.000 ölçekli Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planına göre (kadastro paftası ile 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı kısmen çakıştırıldığında) taşınmazın yaklaşık olarak tarımsal alan sınırlarında kaldığı pafta görüntülerinden anlaşılmaktadır.

Bilgiler

Tanım
Vakıfbank'tan Satılık 3 Adet Tarla
Vakıfbank'tan Satılık 3 Adet Tarla
No.
27490
27490
Arsa Tipi
Tarla
Tarla
İl
Balıkesir
Balıkesir
İlçe
Susurluk
Susurluk
Semt
Göbel
Göbel
Adres
BALIKESİR, SUSURLUK, GÖBEL MAH. 1086 PARSEL
BALIKESİR, SUSURLUK, GÖBEL MAH. 1086 PARSEL
Pafta
H20D23A
H20D23A
Parsel
1086
1086
m2
31173
31173
Krediye Uygunluk
Uygun
Uygun
Tapu Durumu
Arsa
Arsa
Min. Artış
2.000 TL
2.000 TL
Başlangıç Bedeli
180.000 TL
180.000 TL
Teminat Bedeli
9.000 TL
9.000 TL