Satılık Tarla

Susurluk / Balıkesir

80.000 ₺


Tarla

15.053 m2

Açıklama

Satılık Tarla, Susurluk / Balıkesir

15.053 m2 yüzölçümüne sahip olup Tarla vasfındadır. Taşınmaz, geometrik olarak amorf formda, topografik olarak hafif eğimli bir arazi yapısındadır. Parsel üzerinde halihazırda herhangi bir yapı ya da ekili/dikili ürün bulunmadığı görülmektedir. Susurluk Kadastro Müdürlüğünde taşınmazın paftası üzerinde yapılan incelemelere göre parselin batı yönünden 120 metre dere yatağına cephesi bulunmaktadır. Herhangi bir kadastro yoluna cephesi bulunmamaktadır. Parsele ait elektrik ve sulama imkanları mevcut değildir. Halihazırda boş tarım arazisidir. 09.11.2018 tarihinde Susurluk Belediyesi İmar Müdürlüğünde görevli memurdan alınan bilgiye göre değerlemeye konu taşınmaz, Plansız Alanlar kapsamında Tarım Alanı olarak gösterilen bölge içerisinde yer almaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının resmi internet sitesinde yayınlanan, Bakanlık Oluru ile onaylanan 1/100.000 ölçekli Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planına göre (kadastro paftası ile 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı kısmen çakıştırıldığında) taşınmazın yaklaşık olarak tarımsal alan sınırlarında kaldığı pafta görüntülerinden anlaşılmaktadır.