Satılık Müstakil Ev

Yunak / Konya

130.000 ₺


Müstakil Ev (3+1)

315 m2
Açıklama

Satılık Müstakil Ev, Yunak / Konya

Konya İli, Yunak İlçesi, Yeni Mahallesi, 172 Ada 9 No'lu Parselini Teşkil Eden Üç Katlı Kargir Ev Vasıflı Mülktür. Taşınmazın Yer AldığıParsel Yaklaşık Dikdörtgen Şekle Sahiptir. Tabi Zemin Kotu Sebebi İle Parselin Kuzeydoğu Cephesi, Güneybatı Cephesinde Göre Yüksek Kotta Kalmaktadır.Bu Durum Parselde Bulunan Binanın Kuzeydoğu Cephede 169013.Sokak Üzerinde 2 Katlı, Güneybatı Cephede 169006.Sokak Üzerinde İse 3 Katlı OlarakGörünmesine Neden Olmaktadır. Bina Zemin+2 Katlı Olarak İnşa Edilmiştir. Yapı Zemin+2 Katlı, Her Katta Tek Bir Bağımsız Daire Olacak Şekilde 3 DaireliŞekilde İnşa Edilmiştir. Zemin Ve 1.Katlarda Bulunan Dairelere 169006.Sokak (20-20A Hane Numaraları) Üzerinden Erişilmekte İken, 2.Son Katta Yer AlanDaireye İse 169013.Sokak (9 Hane Numarası) Üzerinden Erişilmektedir. Ekspertiz İncelemesinin Şube Bilgisi Dahilinde Dıştan Yapılmış Olması Sebebi İleTaşınmazın İç Özellikleri Görülememiş, Yerinde Ölçüm Yapılamamıştır. Yunak Kadastro Müdürlüğünde Yapılan Araştırmada Paftasında Binanın ParselinTamamı Üzerinde 3 Katlı Olarak İşli Olduğu Tespit Edilmiştir. Mahallinde Yapılan Dıştan İncelemede De Binanın Parselin Tamamı Üzerinde 3 Katlı OlarakBulunduğu Görülmüştür. Mevcut Yapı Zemin Katta 105 M2, 1.Katta 105 M2 Ve 2.Katta 105 M2 Olmak Üzere Toplam 315 M2 Kullanım Alanlıdır. YapıKargir-Yığma Olarak İnşa Edilmiş Sobalı Bir Yapıdır.

Bilgiler

Hisse
Tam
Tam
Kategori
Konut
Konut
Konut Tipi
Müstakil Ev
Müstakil Ev
İl
Konya
Konya
İlçe
Yunak
Yunak
Mahalle
Yeni
Yeni
Adres
Yeni Mahallesi, 169006.Sokak No: 20 Ve 20/A İle 169013.Sokak No:9
Yeni Mahallesi, 169006.Sokak No: 20 Ve 20/A İle 169013.Sokak No:9
Ada
172
172
Parsel
9
9
Kullanım Alanı
315
315
Bağımsız Bölüm No
0
0
Başlangıç Bedeli
130.000,00 ₺
130.000,00 ₺
Teminat Bedeli
3.900,00 ₺
3.900,00 ₺
Minumum Artış
2.000,00 ₺
2.000,00 ₺
Oda Sayısı
3 + 1
3 + 1
Benzer Gayrimenkuller