Satılık Müstakil Ev

Avanos / Nevşehir

190.000 ₺


Müstakil Ev (1+1)

90 m2

Açıklama

Satılık Müstakil Ev, Avanos / Nevşehir

833 Ada 10 Parsel, 90,00M2 Yüz Ölçümüne Sahip Olup Taşınmaz Tapuda, 'Kargir Ev' Olarak Kayıtlıdır.Avanos Belediyesi, İmar Müdürlüğünde Yapılan İncelemede Konu Taşınmaza Ait Resmi Evraka Rastlanmamıştır. Alınan Bilgide Taşınmazın 1.Normal Katıİçin Tutanak Düzenlediği Ancak Mülk Sahibinin 3194 Sayılı İmar Kanunu?Nun Geçici 16. Maddesi Doğrultusunda Yapı Kayıt Belgesi Aldığı Ve Tutanağınİptal Edildiği Şifahen Öğrenilmiştir. Arşiv Kayıtlarında Tutanağa Ve Yapı Kayıt Belgesine Ulaşılamamıştır. Nevşehir Kadastro Müdürlüğünde Yapılanİncelemede Taşınmazın Kadastro Paftasında 62M2 İşli Olduğu Öğreniş Olup İşli Yapı Üzerinde Kat Adeti Belirtilmediği Öğrenilmiştir. Taşınmaz AvanosBelediyesi Ve Kapadokya Alan Başkanlığı Yetkisinde Olup Kapadokya Alan Başkanlığı Eksperlere Hizmet Vermemektedir. Bu Sebeple Kapadokya AlanBaşkanlığında İnceleme Yapılamamıştır. Taşınmazın Yerinde Yapılan Tespitlerde Parsel Üzerinde Zemin Kat Ve 1.Normal Kat Olmak Üzere 2 Katlı YapıOlduğu Görülmüştür. Dışarıdan Yapılan Tespitlerde Zemin Katın Kadastro Paftasında İşli Yapı İle Uyumlu Olduğu, Normal Katında İse Zemin Katİzdüşümünde Olduğu Görülmüştür. Taşınmazın Zemin Katı 62M2, 1.Normal Katı 62M2 Olmak Üzere Toplam 124M2 Kullanım Alanlı Olduğu Anlaşılmıştır.

Bilgiler

Hisse
Tam
Tam
Kategori
Konut
Konut
Konut Tipi
Müstakil Ev
Müstakil Ev
İl
Nevşehir
Nevşehir
İlçe
Avanos
Avanos
Mahalle
Yukarı
Yukarı
Adres
Yukarı Mah 111 Sok No30avonos Nevşehir
Yukarı Mah 111 Sok No30avonos Nevşehir
Ada
0000000833
0000000833
Parsel
10
10
Kullanım Alanı
90,00
90,00
Bağımsız Bölüm No
0
0
Başlangıç Bedeli
190.000,00 ₺
190.000,00 ₺
Teminat Bedeli
5.700,00 ₺
5.700,00 ₺
Minumum Artış
2.000,00 ₺
2.000,00 ₺
Oda Sayısı
1 + 1
1 + 1
Benzer Gayrimenkuller