Satılık Muhtelif Arsa

Harran / Şanlıurfa

80.000 ₺


Muhtelif Arsa

644 m2

Açıklama

Satılık Muhtelif Arsa, Harran / Şanlıurfa

Değerlemeye Konu Taşınmazlar Tapu Kaydında '' Arsa'' Vasıflıdırlar. 524 Ada 9 Parsel,524 Ada 12 Parsel, 526 Ada 12 Parsel Ve 526 Ada 13 Nolu ParsellerArsalardır.*** 524 Ada 9 Parsel; 395,33 M2 Alana Sahiptirler. Değerlemeye Konu Taşınmaz Dikdörtgen Benzeri Geometrik Forma Sahip Olup Olup EğimsizBir Topografik Yapıya Sahiptirler. Taşınmaz Ara Parsel Konumundadır. Parsel Kuzeyinde Yer Alan 10 Metre İmar Yoluna Yaklaşık 17,00 Metre CephesiBulunmaktadır. Parselde Mevcut Durumda Herhangi Bir Ürünün Ekili Olmadığı Görülmüştür. Bölgede Yapılaşma Düşük Düzeyde Olup, Planda Belirtilenİmar Yolları Henüz Açılmamıştır. Parsel Sınırları Yerinde Belirgin Değildirler.*** 524 Ada 12 Parsel; 644,49 M2 Alana Sahiptirler. Değerlemeye KonuTaşınmaz Amorf Benzeri Geometrik Forma Sahip Olup Olup Eğimsiz Bir Topografik Yapıya Sahiptirler. Taşınmaz Köşebaşı Parsel Konumundadır. ParselKuzeyinde Yer Alan 10 Metre İmar Yoluna Yaklaşık 17,00 Metre, Doğusunda Yer Alan 20 Metre İmar Yoluna 27,00 Metre Cephesi Bulunmaktadır.Parselde Mevcut Durumda Herhangi Bir Ürünün Ekili Olmadığı Görülmüştür. Bölgede Yapılaşma Düşük Düzeyde Olup, Planda Belirtilen İmar Yolları HenüzAçılmamıştır. Parsel Sınırları Yerinde Belirgin Değildirler.*** 526 Ada 12 Parsel; 426,00 M2m2 Alana Sahiptirler. Değerlemeye Konu Taşınmaz DikdörtgenBenzeri Geometrik Forma Sahip Olup Olup Eğimsiz Bir Topografik Yapıya Sahiptirler. Taşınmaz Ara Parsel Konumundadır. Parsel Kuzeyinde Yer Alan 10Metre İmar Yoluna Yaklaşık 15,00 Metre Cephesi Bulunmaktadır. Parselde Mevcut Durumda Herhangi Bir Ürünün Ekili Olmadığı Görülmüştür. BölgedeYapılaşma Düşük Düzeyde Olup, Planda Belirtilen İmar Yolları Henüz Açılmamıştır. Parsel Sınırları Yerinde Belirgin Değildirler.*** 526 Ada 13 Parsel;426,00 M2m2 Alana Sahiptirler. Değerlemeye Konu Taşınmaz Dikdörtgen Benzeri Geometrik Forma Sahip Olup Olup Eğimsiz Bir Topografik YapıyaSahiptirler. Taşınmaz Ara Parsel Konumundadır. Parsel Kuzeyinde Yer Alan 10 Metre İmar Yoluna Yaklaşık 14,00 Metre Cephesi Bulunmaktadır. ParseldeMevcut Durumda Herhangi Bir Ürünün Ekili Olmadığı Görülmüştür. Bölgede Yapılaşma Düşük Düzeyde Olup, Planda Belirtilen İmar Yolları HenüzAçılmamıştır.

Bilgiler

Hisse
Tam
Tam
Kategori
Arsa
Arsa
Konut Tipi
Muhtelif Arsa
Muhtelif Arsa
İl
Şanlıurfa
Şanlıurfa
İlçe
Harran
Harran
Mahalle
Cumhuriyet
Cumhuriyet
Adres
Şanlıurfa İli Harran İlçesi
Şanlıurfa İli Harran İlçesi
Ada
524
524
Parsel
12
12
Kullanım Alanı
644
644
Bağımsız Bölüm No
0
0
Başlangıç Bedeli
80.000,00 ₺
80.000,00 ₺
Teminat Bedeli
2.400,00 ₺
2.400,00 ₺
Minumum Artış
1.000,00 ₺
1.000,00 ₺
Benzer Gayrimenkuller