Satılık Muhtelif Arsa

Taşköprü / Kastamonu

49.200 ₺


MUHTELİF ARSA

289 m2

Açıklama

Satılık Muhtelif Arsa, Taşköprü / Kastamonu

Teklif verilmeden önce, gayrimenkule ilişkin tüm araştırmaların (işgalci durumu dahil) istekli tarafından yapılması ve satış şartnamesinin incelenmesi gereklidir.

Değerleme konusu taşınmaz, halihazırda üzerinde kargir iki katlı konut yapısı, kargir tek katlı depo olarak kullanıldığı tahmin edilen yapı bulunan parseldir. 1001,50 m2 alana sahip olan parsel dikdörtgen formda düzgün bir geometriye sahiptir. Ayrıca topografik açıdan da eğimsizdir. Parselde yapı harici alanda sebze ekildiği, kümes hayvancılığı yapıldığı ve 1 adet yarı kapalı traktör garajı olduğu gözlenmiştir. Parsel sınırı kısmen tel örgü, kısmen de ahşap çitle çevrelenmiştir. Parsel üzerinde bulunan yapılar Genel Müdürlük bilgisi dahilinde dışarıdan görülmüştür. Yapılarda işgalci bulunduğundan yerinde ölçüm yapılamamıştır. Kadastro paftasına işli olduğu anlaşılan ve haritalar üzerinde 'A'ile gösterilen kargir yapı 2 kattan inşa edilmiş olup, taşıyıcı elemanlar ahşap, doğal taş ve kerpiç bloklardan oluşmaktadır. Yerinde yapılan kaba ölçümdebuyapının taban alanının 100 m2 civarında olduğu anlaşılmıştır. Bu alan paftaya işli olan yapı ile uyumludur. Dışarıdan yapılan gözlemde pancere doğramaları ahşaptır. Dış cephede boya-sıva vb. imalat gözlenmemiştir. Konut yapısının çatısı kiremittir. Parselde 'B' olarak işaretlenmiş yapının çatısı da kiremit kaplamadır ve dış duvarları badana boyalıdır. Bu yapı bahçe içinde kaldığından yerinde ölçülememiştir. Harita üzerinden yapılan kaba ölçümde yapının 95 m2 taban alanına sahip olduğu tahmin edilmektedir. Yapıların kat sayısı ve malzeme kaliteleri dikkate alındığında 2B yapı sınıfı olduğuna kanaat getirilmiştir.

Bilgiler

Tanım
KASTAMONU TAŞKÖPRÜ SATILIK MUHTELİF ARSA
KASTAMONU TAŞKÖPRÜ SATILIK MUHTELİF ARSA
No
5428
5428
Hisse
TAM
TAM
Kategori
Arsa
Arsa
Konut Tipi
MUHTELİF ARSA
MUHTELİF ARSA
İl
KASTAMONU
KASTAMONU
İlçe
TAŞKÖPRÜ
TAŞKÖPRÜ
Mahalle
AĞCIKİŞİ
AĞCIKİŞİ
Adres
ÇAYCEVHER KÖYÜ 1087 PARSEL TAŞKÖPRÜ / KASTAMONU
ÇAYCEVHER KÖYÜ 1087 PARSEL TAŞKÖPRÜ / KASTAMONU
Ada
0
0
Parsel
1087
1087
Kullanım Alanı
289
289
Bğmsz. Blm. No
0
0
Başlangıç Bedeli
49.200,00
49.200,00
Teminat Bedeli
1.476,00
1.476,00
Min Artış
500,00
500,00
İlgili Şube
TAŞKÖPRÜ / KASTAMONU ŞB.
TAŞKÖPRÜ / KASTAMONU ŞB.
İlgili Şube Adres
PULCULAR MAH SULUKİSE SOKNO 2/A
PULCULAR MAH SULUKİSE SOKNO 2/A
İlgili Şube Tel
366-216-14-50
366-216-14-50