Satılık Konut İmarlı Arsa

Altıntaş / Kütahya

40.000 ₺


Tarla

6.381 m2

Açıklama

Satılık Konut İmarlı Arsa, Altıntaş / Kütahya

Taşınmaz 6.381,13 m2 alanlı, "Tarla" vasıflı 117 ada, 4 parseldir. Geometrik olarak dikdörtgene yakın formda olup, batı, doğu ve güney cephesi düz bir hatta, kuzey cephesi yamuk şekildedir. Topografik olarak düz bir yapıda, jeolojik olarak 2. derece deprem bölgesinde yer almaktadır. Taşınmazın güneydoğu cepheden kadastro yoluna yaklaşık 37 m. cephesi bulunmaktadır. Sulu tarım arazisi niteliğindedir. Sınırları çevrelenmemiş olup, belirgin değildir. Halihazırda tarla sürülü vaziyettedir, ancak herhangi bir ürün ekili değildir. Parsel üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Kütahya İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planının iptal edilmesi sebebiyle, taşınmazın bulunduğu bölge için üst ve alt ölçekli plan mevcut değildir. Kütahya İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünde görevli memurdan alınan sözlü bilgiye göre, değerleme konusu taşınmazın yer aldığı ada/parsel köy yerleşik alanı dışında ve imar planı dışında, plansız alanda kalmaktadır. * PLANSIZ ALANLAR YÖNETMELİĞİ : Yapı Şartları Madde 63 Üst ölçek planı bulunmayan iskan dışı alanlarda bulunan parsellerde inşaat alanı katsayısı %5 den fazla olmamak, yapı inşaat alanları toplamı hiçbir koşulda (250) m2 yi geçmemek, saçak seviyelerinin tabii zeminden yüksekliği (6.50) m.yi ve 2 katı aşmamak, yola ve parsel sınırlarına (5.00) m.den fazla yaklaşmamak şartı ile bir ailenin oturmasına mahsus bağ ve sayfiye evleri, kır kahvesi, lokanta ve bu tesislerin müştemilat binaları yapılabilir. Bu alanlarda tarımsal üretimi korumak amacı ile üretimden pazarlamaya kadar tüm faaliyetleri içeren entegre tesis niteliğinde olmamak kaydıyla, konutla birlikte veya ayrı yapılan mandıra, kümes, ahır, ağıl, su ve yem depoları, hububat depoları, gübre ve silaj çukurları, arıhaneler, balık üretim tesisleri ve un değirmenleri gibi konut dışı yapılar, mahreç aldığı yola (10.00) m.den, parsel hudutlarına (5.00) m.den fazla yaklaşmamak, parselde bulunan bütün yapılara ait inşaat alanı katsayısı %40 ı ve yapı yüksekliği (6.50) m.yi ve 2 katı aşmamak şartı ile yapılabilir. Bu yapıların birinci fıkra koşullarına uyulmak üzere yapılacak konutla birlikte yapımı halinde de inşaat alanı katsayısı (0.40) ı geçemez.

Bilgiler

Tanım
Vakıfbank'tan Satılık Konut İmarlı Arsa
Vakıfbank'tan Satılık Konut İmarlı Arsa
No.
27126
27126
Arsa Tipi
Tarla
Tarla
İl
Kütahya
Kütahya
İlçe
Altıntaş
Altıntaş
Semt
Murathanlar
Murathanlar
Adres
KÜTAHYA, ALTINTAŞ, MURATHANLAR KÖYÜ 117 ADA 4 PARSEL
KÜTAHYA, ALTINTAŞ, MURATHANLAR KÖYÜ 117 ADA 4 PARSEL
Pafta
J24-D-24-A
J24-D-24-A
Ada
117
117
Parsel
4
4
m2
6381
6381
Krediye Uygunluk
Uygun
Uygun
Tapu Durumu
Arsa
Arsa
Min. Artış
500 TL
500 TL
Başlangıç Bedeli
40.000 TL
40.000 TL
Teminat Bedeli
2.000 TL
2.000 TL
İlgili Şube Adı
KÜTAHYA
KÜTAHYA