Satılık İşyeri Ve Arsası

Dazkırı / Afyonkarahisar

1.055.000 ₺


Fabrika

1.900 m2

Açıklama

Satılık İşyeri Ve Arsası, Dazkırı / Afyonkarahisar

12.415,60 m2 yüz ölçümlü olup, tapu kayıtlarına göre, BİR KATLI PREFABRİK İŞYERİ VE ARSASI vasfındadır. Yerinde yapılan incelemede parsel üzerinde 1 adet fabrika binası, 1 adet ek fabrika binası ve yemekhane, 1 adet bekçi kulübesi, 1 adet trafo, pano müştemilatı, 1 adet ek müştemilat ve sundurma alanı yer almaktadır. Parsel üzerinde bulunan yapılara ait özellikler; A- Fabrika Binası: Yapı kullanma izin belgesi ve yerinde yapılan incelemeye göre yaklaşık 1.470 m2 (zemin kat: 1.320 m2, 1. kat: 150 m2) kullanım alanlı olup, zemin kat + 1 normal kattan oluşmaktadır. Yaklaşık 6 m aks yüksekliğindeki yapıda zemin tesviye beton kaplı olup duvarlar prefabrik beton, çatı beton kaideler üzerinde inşa edilmiştir. 1. katının daha önceden idari ofis olarak düzenlendiği bilgisi alınmıştır. Halihazırda boş durumdadır. B- Ek Fabrika Binası ve Yemekhane: Herhangi bir resmi belgesine ulaşılamamış olup yerinde yapılan incelemeye göre yaklaşık 335 m2 kullanım alanlı olup tek katlı olarak inşa edildiği tespit edilmiştir. Yaklaşık 4 m yüksekliğindeki yapının dış cephe sıvasının kaba sıva şeklinde olduğu tespit edilmiştir. C- Bekçi Kulübesi: Herhangi bir resmi belgesine ulaşılamamış ve yerinde dışarıdan yapılan incelemeye göre betonarme tarzda, yaklaşık 10 m2 kullanım alanlı olduğu ve zemin kattan oluştuğu anlaşılmıştır. D- Trafo, Pano Müştemilatı: Herhangi bir resmi belgesine ulaşılamamış dışardan yapılan tespitle yaklaşık 10 m2 kullanım alanlı olup tek kat şeklinde inşa edilmiş basit yapı şeklinde tuğla ile örülmüş dış cephesi sıvasız durumdadır. E- Ek Müştemilat: Herhangi bir resmi belgesine ulaşılamamış yapılan tespitle yaklaşık 10 m2 kullanım alanlı olup, tek kat şeklinde inşa edilmiş basit yapı şeklinde tuğla ile örülmüş dış cephesi sıvasız durumdadır. F- Sundurma Alanı: Herhangi bir resmi belgesine ulaşılamamış olup, uydudan yapılan ölçümler yapının güneydoğu kısmında, yaklaşık 65 m2 alana sahip sundurma alanı bulunduğu görülmüştür. Yapılan tespitler sonucunda taşınmazın yasal kullanımı 1470 m2 alanlı olarak hesaplanmış olup, 430 m2 ruhsatsız imalat sonucu yerinde 1900 m2 alanı olarak kullanıldığı belirlenmiştir. Taşınmaz bölgedeki ana ulaşım arteri olan Afyonkarahisar-Denizli Karayoluna kuş uçuşu yaklaşık 560 mt mesafede yer almakta olup ulaşım problemi bulunmamaktadır. Tesisin bulunduğu bölge topoğrafik olarak düz bir zemine sahip olup geometrik olarak dikdörtgene benzer bir şekle sahiptir. Parselin kuzeybatısında bulunan yola yaklaşık 100 mt, kuzeydoğusunda bulunan yola yaklaşık 140 mt cephesi bulunmaktadır.