Satılık Hisseli Arsa Ve Sosyal Tesis Alanı

Meram / Konya

190.000 ₺


Tarla

202 m2

Açıklama

Satılık Hisseli Arsa Ve Sosyal Tesis Alanı, Meram / Konya

Konya İli, Meram ilçesi, Uluırmak Mahallesi, 41284 ada 4 parselde kayıtlı Sosyal tesis alanı vasıflı taşınmazdır. 41284 ada 4 parsel Arsanın tapusu üzerinde 342 adet hissedar bulunmaktadır.Bankamız hisse payı 731/205718 olup, hisse miktarı ~7.31 m2’dir. 41284 ada 4 parsel Sosyal tesis alanı, bölgedeki kentsel dönüşüm imar planı neticesinde 16.12.2016 onay tarihli imar planında Sosyal Tesis alanı olarak oluşmuş bir parseldir. Parsel üzerinde halihazırda 342 adet hissedara ait gerek cins tashihli yapıları, gerek metruk binalar gerekse kat irtifaklı üniteler bulunmaktadır. 16.12.2016 onay tarihli 1/1000 ölçekli imar planında parselin Sosyal Tesis Alanı lejantlı olduğu E:1.20 4 kat imarı bulunmaktadır. Konya İli, Meram ilçesi, Uluırmak Mahallesi, 41284 ada 1 parselde kayıtlı Arsa vasıflı taşınmazdır. 41284 ada 1 parsel Arsa nitelikli taşınmaz 6.903,76m2 yüzölçümlü olup; Bankamız hisse payı 19457/690376’dir. 41284 ada 1 parsel Arsa, bölgedeki kentsel dönüşüm imar planı neticesinde 16.12.2016 onay tarihli imar planında Ticaret+Konut alanı olarak oluşmuş bir parseldir. Parsel üzerinde halihazırda gerek kat irtifaklı, gerek cins tashihli yapılar, gerek metruk binalar bulunmaktadır. Konu taşınmaz yeni oluşmuş imar parselinde Bankamız hisse payı 19457/690376 olup, hisse miktarı ~194.57 m2 dir. Konu taşınmazın bulunduğu parselin İmar Planları 08.11.2019 tarih, 2019/197 sayılı Konya 1.İdare Mahkemesinin kararı ile 1/1000 ve 1/5000 ölçekte iptal edilmiştir. 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında Mevcut Konut Alanı sahasına isabet etmektedir. Bu planın onay tarihi 15.07.2016’dır. İptal edilen 16.12.2016 onay tarihli imar planında Parselin TICK (Ticaret+Konut) Alanı lejantlı olduğu Taks:0,25 Emsal:1.60 8 kat imarının bulunduğu bilgisi alınmıştır.

Bilgiler

Tanım
KONYA MERAM'DA SATILIK HİSSELİ ARSA VE SOSYAL TESİS ALANI
KONYA MERAM'DA SATILIK HİSSELİ ARSA VE SOSYAL TESİS ALANI
No.
23944
23944
Arsa Tipi
Tarla
Tarla
İl
Konya
Konya
İlçe
Meram
Meram
Semt
Uluırmak Saka
Uluırmak Saka
Adres
Konya İli, Meram ilçesi, Uluırmak Mahallesi, 41284 ada 1 ve 4 parselde kayıtlı taşınmazlardır.
Konya İli, Meram ilçesi, Uluırmak Mahallesi, 41284 ada 1 ve 4 parselde kayıtlı taşınmazlardır.
Ada
41284
41284
Parsel
1-4
1-4
m2
202
202
Krediye Uygunluk
Bilinmiyor
Bilinmiyor
Tapu Durumu
Arsa
Arsa
Min. Artış
2.000 TL
2.000 TL
Başlangıç Bedeli
190.000 TL
190.000 TL
Teminat Bedeli
9.500 TL
9.500 TL
İlgili Şube Adı
Zafer/Konya
Zafer/Konya
Bilgi Telefonu
0 216 5521473
0 216 5521473