Satılık Fabrika

Tosya / Kastamonu

4.600.000 ₺


Fabrika (1+1)

7.770 m2
Açıklama

Satılık Fabrika, Tosya / Kastamonu

Değerleme Konusu Taşınmaz; Kastamonu İli, Tosya İlçesi, Suluca Köyü, 20.938,69 M2 Yüzölçümlü 367 Ada 1 Parsel Nolu "Tarla" Üzerinde Yer Alan AtılDurumdaki Fabrikadır. Kastamonu İl Özel İdaresinde İncelene Mimari Projesi, Yapı Ruhsatları Ve İskan Belgelerine Göre Parsel Üzerinde; 1650 M2Fabrika, 200 M2 + 200M2 İki Katlı İdari Bina, 200 M2 Şerit, 1513 M2 A Blok, 818 M2 B Blok, 1436 M2 C Blok, 995 M2 D Blok, 173 M2 E BlokBulunmakta Olup Toplam 7185 M2 Yasal Alana Sahiptir. Tesis Çevresi Beton Duvar İle Çevrili Olup, D100 Karayolu Cephesi Olan Kuze Cephede YoldanYaklaşık 3 M Düşük Kot Farkı Vardır. Tesis Zemini Beton Kaplı Olup Kısmen Yeşil Alan Olarak Bırakılmıştır. Tesis Girişi Vaziyet Planına Göre KuzeybatıKöşeden D100 Karayolundan Sağlanmakta İken Mahallinde Doğu Yönden 10613.Sokaktan Raylı Demir Doğrama Kapı İle Sağlanmaktadır.*İlk Fabrika Bloğu : Parselin En Kuzeyinde Yer Alan Üretim Holü Olup 1650 M2 Alana Sahiptir. Prefabrik Beton Taşıyıcı Ve Tuğla Duvar Olarak İnşaEdilmiştir. Dış Cephesi Sıva Üzeri Boyalı, Zemini Beton, Duvarları Plastik Boyalı, Çatısı Sandvic Panel, Kapı Ve Pencereleri Demir Doğramadır. TekHacimden Oluşmakta Olup Sonradan İnşa Edilen A Ve B Blok İle Birleştirilmiştir.*A Blok : İlk Fabrika Bloğunun Güneyine Bitişik Olarak İnşa Edilmiş Üretim Holü Olup 1513 M2 Alana Sahiptir. Prefabrik Beton Taşıyıcı Ve Tuğla DuvarOlarak İnşa Edilmiştir. Tek Hacimden Oluşmakta Olup B Blok Ve İlk Fabrika Bloğu İle Birleştirilmişir. Zemini Beton, Duvarlar Plastik Boyalı Tavanı SandvicPanel, Kapı Ve Pencereleri Demir Doğramadır.*B Blok : A Bloğun Güneyine Bitişik Olarak İnşa Edilmiş Üretim Holü Olup 818 M2 Alana Sahiptir. Prefabrik Beton Taşıyıcı Ve Tuğla Duvar Olarak İnşaEdilmiştir. Tek Hacimden Oluşmakta Olup A Blok Ve İlk Fabrika Bloğu İle Birleştirilmişir. Zemini Beton, Duvarlar Plastik Boyalı Tavanı Sandvic Panel, KapıVe Pencereleri Demir Doğramadır.*C Blok : B Bloğun Güneyine Ayrık Olarak İnşa Edilmiş Depo Olup 1436 M2 Alana Sahiptir. Mahallinde C Blok 1080 M2 Alana Sahip Olup Açık KuraklıkKısmının Güneyine Denk Gelen 356 M2 Alana Sahip Doğu Kısmı Yıkılmıştır. 540 M2 Alana Sahip Kuzey Kısmı Boyahane Olarak Düzenlenmiş, 540 M2 AlanaSahip Güney Kısmı D Blok İle Birleştirilmiştir. Çelik Konstrüksiyon Taşıyıcı Ve Tuğla Duvar Olarak İnşa Edilmiştir. Zemini Beton, Duvarlar Plastik BoyalıTavanı Trapez Sac Kaplama, Kapı Ve Pencereleri Demir Doğramadır.*D Blok : C Bloğun Güneyine Bitişik Olarak İnşa Edilmiş Depo Olup 995 M2 Alana Sahiptir. Mahallinde C Blok İle Birleştirilmiş, Ayrıca Doğu Cephesi 8 MUzatılarak 155 M2 Büyüme Sağlanmıştır. 540 M2 Alan Sahip Kuzey Kısmı Boyahane Olarak Düzenlenmiş, 540 M2 Alan Sahip Güney Kısmı D Blok İleBirleştirilmiştir. Çelik Konstrüksiyon Taşıyıcı Ve Tuğla Duvar Olarak İnşa Edilmiştir. Zemini Beton, Duvarlar İnce Sıvalı, Tavanı Sandvic Panel, Kapı VePencereleri Demir Doğramadır.*E Blok : Üretim Bloklarından Ayrı Olarak Parselin Batısına Tek Katlı Olarak İnşa Edilmiş Ol

Bilgiler

Hisse
Tam
Tam
Kategori
İşyeri
İşyeri
Konut Tipi
Fabrika
Fabrika
İl
Kastamonu
Kastamonu
İlçe
Tosya
Tosya
Mahalle
Bahçelievler
Bahçelievler
Adres
Suluca Köyü Akçakavak Mevki Tosya Kastamonu
Suluca Köyü Akçakavak Mevki Tosya Kastamonu
Ada
367
367
Parsel
1
1
Kullanım Alanı
7770
7770
Bağımsız Bölüm No
0
0
Başlangıç Bedeli
4.600.000,00 ₺
4.600.000,00 ₺
Teminat Bedeli
138.000,00 ₺
138.000,00 ₺
Minumum Artış
25.000,00 ₺
25.000,00 ₺
Oda Sayısı
1 + 1
1 + 1
Benzer Gayrimenkuller