Satılık Arsa

Eşme / Uşak

39.000 ₺


Arsa

391 m2

Açıklama

Satılık Arsa, Eşme / Uşak

391 m² yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazdır. 3 bağımsız bölüm için kat irtifakı kurulmuş olsa da yasal süresi içerisinde inşai faaliyete başlamadığından ruhsat hükümsüz kalmıştır. Arsanın tamamı satışa konudur.
Güncel İmar Planı’nda TAKS:0,30, KAKS 0,90 Hmax: 9.50 m. “Konut” alanında kalmaktadır. Ön bahçe 5.00 m, yan ve arka bahçe 3.00 m. çekme mesafesi olarak belirlenmiştir.

Bilgiler

GM No
SS857 - SS858 - SS859
SS857 - SS858 - SS859
İl
Uşak
Uşak
İlçe
Eşme
Eşme
Adres
Cumhuriyet Mahallesi, Kazankaklık Mevkii, 1099 ada, 3 parsel
Cumhuriyet Mahallesi, Kazankaklık Mevkii, 1099 ada, 3 parsel
GM Türü
Arsa
Arsa
Ada
1099
1099
Parsel
3
3
Alan (m²)
391
391
Fiyat
39.000 ₺
39.000 ₺
İletişim
Bankamızca satışa sunulmuş gayrimenkuller ile ilgili sözlü/yazılı verilen bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp, genel bilgi niteliğindedir. Teklif sahibi gayrimenkulü mevcut durumu ile (kiracı, işgal, hasar, hisse, imar, iskan, konum, alan, tapu bilgileri, takyidatları, ayni hakları v.b her türlü resmi/gayri resmi bilgisini) bizzat araştırmış, görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılacak olup; bu konuda gelecekte Banka’mıza ayıp, eksik, farklılık v.b. gibi nedenlerle herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacaktır.
Bankamızca satışa sunulmuş gayrimenkuller ile ilgili sözlü/yazılı verilen bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp, genel bilgi niteliğindedir. Teklif sahibi gayrimenkulü mevcut durumu ile (kiracı, işgal, hasar, hisse, imar, iskan, konum, alan, tapu bilgileri, takyidatları, ayni hakları v.b her türlü resmi/gayri resmi bilgisini) bizzat araştırmış, görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılacak olup; bu konuda gelecekte Banka’mıza ayıp, eksik, farklılık v.b. gibi nedenlerle herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacaktır.