Satılık 9476 - Karaman Merkez'de 2 Katlı Müstakil Bina Ve Arsası

Merkez / Karaman

800,000 ₺


2 Katlı Betonarme Ev ve Arsası

813 m2
Açıklama

Satılık 9476 - Karaman Merkez'de 2 Katlı Müstakil Bina Ve Arsası, Merkez / Karaman

9476 - Karaman Merkez'de 2 Katlı Müstakil Bina ve Arsası


Taşınmaz 2.436,47 m2 alanlı parsel olup İki Katlı Betonarme Ev Ve Arsası vasıflıdır. Geometrik olarak amorfşeklinde, topoğrafik açıdan eğimsiz ve engebesiz bir yapıdadır. Parselin batıda yola 18 m., doğuda ise 32 m., cephesibulunmaktadır. Ölçüler belediyeden alınan kroki üzerinden yaklaşık olarak hesaplanmıştır.Konu parsel üzerinde parselinde en batı cephesinde zemin ve 1 normal katlı zemin katı depo 1. normal katı mesken olarak kullanılan betonarme yapı bulunmakta olup yapının zemin katı 192 m2 alanlı, 1. normal katı ise 193 m2 alanlı toplam 385 m2 alanlıdır. Parselin orta kısmında 178 m2 alanlı zemin kattan oluşan ev bulunmaktadır.

Bilgiler

Niteliği
2 Katlı Betonarme Ev ve Arsası
2 Katlı Betonarme Ev ve Arsası
Ada
491
491
Adres
Sudurağı Beldesi/Cumhuriyet Mahallesi, İstasyon Caddesi, No:53 - Karaman
Sudurağı Beldesi/Cumhuriyet Mahallesi, İstasyon Caddesi, No:53 - Karaman
Kullanım Alanı
813 m²
813 m²