Satılık 3 Adet Arsa

Bor / Niğde

160.000 ₺


Imarli - Konut

1.906 m2

Açıklama

Satılık 3 Adet Arsa, Bor / Niğde

Anılan taşınmazlar, Niğde ili, Bor ilçesi, 300 ada, 58 parselde yer alan 685,70 m² yüzölçümlü, 300 ada, 56 parselde yer alan 637,74 m2 yüzölçümlü ve 300 ada 55 parselde yer alan 582,74 m2 yüzölçümlü arsalardır.Parseller, 1/1000 ölçekli Güncel Uygulama İmar Planı kapsamında Konut Alanı içerisinde kalmakta olup yapılaşma şartları; Ayrık Nizam, 2 Kat, Taks: 0,25, Kaks: 0,50, Ön Bahçe:5,00 m, Komsu Bahçe: 3,00 m, Hmax: 6,50 m.’dir. 300 ada 55 no.lu parsel; yaklaşık dikdörtgen bir geometriye sahip olup, düz bir topografyadadır. Parselin halihazırda kuzeybatı yönünden yaklaşık 28 m güneybatı yönünden yaklaşık 17 m imar yoluna cephesi bulunmaktadır. Parsel üzerinde herhangi bir yapı bulunmamakta olup parsel etrafı yan parselleri ile birlikte tel çit ile çevrili vaziyettedir. 300 ada 56 no.lu parsel; yaklaşık dikdörtgen bir geometriye sahip olup, düz bir topografyadadır. Parselin halihazırda güneydoğu yönünden yaklaşık 30 m güneybatı yönünden yaklaşık 20 m imar yoluna cephesi bulunmaktadır. Parsel üzerinde herhangi bir yapı bulunmamakta olup parsel etrafı yan parselleri ile birlikte tel çit ile çevrili vaziyettedir. 300 ada 58 no.lu parsel; yaklaşık dikdörtgen bir geometriye sahip olup, düz bir topografyadadır. Parselin halihazırda kuzeybatı yönünden yaklaşık 28 m imar yoluna cephesi bulunmaktadır. Parsel üzerinde herhangi bir yapı bulunmamakta olup parsel etrafı yan parselleri ile birlikte tel çit ile çevrili vaziyettedir. Taşınmazlar bitişik parsel konumunda olduğundan birlikte satışa sunulmaktadır.

Bilgiler

Tanım
NİĞDE BOR DA SATILIK 3 ADET ARSA
NİĞDE BOR DA SATILIK 3 ADET ARSA
No.
22130
22130
Arsa Tipi
Imarli - Konut
Imarli - Konut
İl
Niğde
Niğde
İlçe
Bor
Bor
Semt
Bahçeli (Cumhuriyet)
Bahçeli (Cumhuriyet)
Adres
Bahçeli / Cumhuriyet Mah., 300 ada 55, 56 ve 58 parsel Bor / Niğde
Bahçeli / Cumhuriyet Mah., 300 ada 55, 56 ve 58 parsel Bor / Niğde
Ada
300
300
Parsel
58
58
m2
1906
1906
Tapu Durumu
Arsa
Arsa
Min. Artış
2.000 TL
2.000 TL
Başlangıç Bedeli
160.000 TL
160.000 TL
Teminat Bedeli
8.000 TL
8.000 TL
İlgili Şube Adı
Bor/Niğde
Bor/Niğde
Bilgi Telefonu
0 216 5521415
0 216 5521415