Satılık 2 Adet Tarla

Tepebaşı / Eskişehir

1.050.000 ₺


Tarla

15.208 m2

Açıklama

Satılık 2 Adet Tarla, Tepebaşı / Eskişehir

11228 ada 56 parsel; 7.135,49 m2 yüzölçümüne sahip, dörtgen geometrik formda tarla vasıflı gayrimenkuldür. 11228 ada 64 parsel; 8.073,20 m2 yüzölçümüne sahip, belirsiz geometrik formda tarla vasıflı gayrimenkuldür. Taşınmaz topografik olarak düz yapıdadır. Kadastro yoluna cephesi bulunmamaktadır. Taşınmazın etrafı çevrili olmayıp, doğal sınırlıdır. Yakın bölgede elektrik altyapısı bulunmaktadır. Yapılan incelemelerde parsel üzerinde herhangi su kuyusu, sulama sistemi görülmemiştir. Taşınmaz üzerinde herhangi mahsül bulunmamakta olup, sürülmüş ve nadasa bırakılmış vaziyettedir. Tepebaşı Belediyesinden alınan şifahi bilgiye göre 11228 ada 64 parsel numaralı taşınmaz uygulama imar planı dışında yer almaktadır. 11228 ada 56 parsel numaralı taşınmazlar mevzii imar planında Sanayi alanında kalmakta olup, Maksimum TAKS: 0.30, H-maks: 6.50 metre yapılaşma şartlarına sahiptir. Yetkili, eski tarihli plan olduğunu ve planın tadilat yapılmadan uygulanamayacağını beyan etmiştir. Eskişehir Büyükşehir Belediyesinde yapılan araştırmalarda 20.09.2016 tarih 375 sayılı 1/25.000 ölçekli Eskişehir Metropoliten Alanı Merkez Bölgesi Nazım İmar Planında değerleme konusu taşınmazların Tarım Alanında kaldığı öğrenilmiştir. Taşınmazlar mücavir alanı sınırları içinde yer almaktadır. Konu parsellerin cepheli olduğu, 54 ve 56 no.lu parsel arasında kalan 55 no.lu parsel ve 55 no.lu parsel sınırı boyunca NATO petrol borusu döşeme sahasıdır. Taşınmazlarında içinde bulunduğu bölgede toplulaştırma çalışması bulunmakta olup, DSİ tarafından yürütülen çalışma kapsamında yetkili; çalışma kapsamında taşınmazlarda yol kesintileri olabileceğini, ancak henüz çalışmanın tamamlanmadığı için ne kadar kesinti yapılacağının belli olmadığını beyan etmiştir. Tapu kayıtlarında: "(Konusu: 3083 sayılı kanununun uygulama yönetmeliğinin 5. maddesi gereğince devir, temlik, ipotek edilemez ve satış vaadine konu olamaz) Tarih: 22/10/2014, sayı:1510" beyanı bulunmaktadır. Tepebaşı Tapu Sicil Müdürlüğü yetkilisi kurum görüşü ile satış yapılabildiğini beyan etmiştir.

Bilgiler

Tanım
Vakıfbank'tan Satılık 2 Adet Tarla
Vakıfbank'tan Satılık 2 Adet Tarla
No.
11541
11541
Arsa Tipi
Tarla
Tarla
İl
Eskişehir
Eskişehir
İlçe
Tepebaşı
Tepebaşı
Semt
Satılmışoğlu
Satılmışoğlu
Adres
ESKİŞEHİR, TEPEBAŞI, SATILMIŞOĞLU MAH. 11228 ADA, 56-64 PARSEL
ESKİŞEHİR, TEPEBAŞI, SATILMIŞOĞLU MAH. 11228 ADA, 56-64 PARSEL
Pafta
I24-B-18-D-2-C
I24-B-18-D-2-C
Ada
11228
11228
Parsel
56
56
m2
15208
15208
Krediye Uygunluk
Uygun
Uygun
Tapu Durumu
Arsa
Arsa
Min. Artış
25.000 TL
25.000 TL
Başlangıç Bedeli
1.050.000 TL
1.050.000 TL
Teminat Bedeli
52.500 TL
52.500 TL
İlgili Şube Adı
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR