Toplam 14 Emlak (Tam eşleşme yok)

1
296 m2
375.000 ₺

Satılık Depolu Dükkan İşyeri, Kepez / Antalya ,

Taşınmaz 7 bağımsız bölüm numaralı depolu asma katlı dükkan, onaylı projesine göre binanın bodrum kat + zemin + asma katta, bina girişine göre sağda konumlu, kuzey, batı ve güney cepheli dükkandır. Projesine göre tek hacimden...


327 m2
650.000 ₺

Satılık Mesken İşyeri, Kepez / Antalya , taşınmaz 175m2 alanlı zemin katında; giriş holü, dükkan piyesi, mutfak nişi ve WC, 152m2 alanlı asma katında; dükkan piyesi olarak planlanmıştır ve toplam 327m2 alanlıdır. Dükkanın doğu yönlü, 3519 Sokak vitrin cephesigenişliği...


340 m2
850.000 ₺

Satılık Mesken İşyeri, Kepez / Antalya , taşınmaz, bina doğu cephesinde, güneydoğu köşe konumdan itibaren 2.sırada yer alan, 11 kapı numaralı,doğu cepheli işyeridir. İşyeri; 131m2 alanlı bodrum katında depo alanı, 159m2 alanlı giriş katında çalışma alanı ve WC, 50m2 alanlı...


930 m2
1.403.000 ₺

Satılık Dükkan İşyeri, Kepez / Antalya ,

Bodrum katta brüt 120 m2 alanlı olup depo hacminden; zemin katta brüt 434 m2 alanlı olup dükkan hacminden; asma katta brüt 376 m2 alanlı olup dükkan ve wc hacminden oluşmaktadır.Toplam alanı 930m2dir.


45 m2
54.000 ₺

Satılık Ofis İşyeri, Kepez / Antalya ,

Taşınmaz giriş antre, mutfak, wc ile 2 adet ofis hacimleri şeklinde ve brüt 45 m2 alanlıdır. Taşınmaz %65 inşaat seviyelidir.


45 m2
54.000 ₺

Satılık Ofis İşyeri, Kepez / Antalya ,

Taşınmaz giriş antre, mutfak, wc ile 2 adet ofis hacimleri şeklinde ve brüt 45 m2 alanlıdır. Taşınmaz %65 inşaat seviyelidir.


1.914 m2
2.635.000 ₺

Satılık Düğün Salonu Ve 2 Adet Dükkan İşyeri, Kepez / Antalya ,

3 adet dükkan birlikte satılmaktadır. 23 bağımsız bölüm numaralı; zemin kat 23 m2, asma kat 577 m2 olmak üzere toplam 599 m2 alanlıdır. 24 bağımsız bölüm numaralı; tek hacimden oluşmakta olup, 23 m2 alanlıdır. 26 bağımsız bölüm...


50 m2
135.000 ₺

Satılık Dükkan İşyeri, Kepez / Antalya ,

Taşınmaz mahallinde zemin kat seviyesinde (Kepez Belediyesi sınırları içinde su basman kotunun +2.50 m kabul edilmesinden dolayı projesindeki bodrum kat, mahallinde zemin kat seviyesindedir.), bina giriş istikametine göre sol...