Toplam 7 Lüleburgaz Satılık Dükkan, Kırklareli

166 m2
160.000 ₺

Satılık Dükkan İşyeri, Lüleburgaz / Kırklareli , İhaleye/Teklife konu taşınmaz kira akdi olmaksızın 3. şahıslar tarafından kullanılmakta olup tahliye edilmemiştir. Taşınmazın tahliyesi ve tahliyeye ilişkin tüm masraflar taşınmazı alan/taşınmazı almaya hak kazanan kişiye...264 m2
380.000 ₺

Satılık Dükkan & Mağaza İşyeri, Lüleburgaz / Kırklareli , Teklif verilmeden önce, gayrimenkule ilişkin tüm araştırmaların (işgalci durumu dahil) istekli tarafından yapılması ve satış şartnamesinin incelenmesi gereklidir.

838 ada 1 parsel numaralı Arsa vasıflı taşınmaz üzerinde...


380 m2
240.000 ₺

Satılık Mesken İşyeri, Lüleburgaz / Kırklareli , 17 bağımsız bölüm no.lu depolu işyeri bina girişine göre; solda kalmaktadır.zemin katta ; tek mahal işyeri hacminden ibaret olup, yaklaşık 217,00m2 brüt alanlı, bodrum katta tek mahal depo hacminden ibaret olup yaklaşık 163,00m2...


170 m2
160.000 ₺

Satılık Dükkan/İşyeri, Lüleburgaz / Kırklareli , Bodrum kat yekpare alanlı depo hacminden oluşup 62 m2 alanlıdır. Zemin kat yekpare alanlı işyeri hacminden oluşup 63 m2 alanlıdır. Asma kat, asma kat ve WC hacimlerinden oluşup 45 m2 alanlıdır. Toplam 170 m2 alanlıdır.


141 m2
135.000 ₺

Satılık Dükkan/İşyeri, Lüleburgaz / Kırklareli , Bodrum kat yekpare alanlı depo hacminden oluşup 57 m2 alanlıdır. Zemin kat yekpare alanlı işyeri hacminden oluşup 46 m2 alanlıdır. Asma kat, asma kat ve WC hacimlerinden oluşup 38 m2 alanlıdır. Toplam 141 m2 alanlıdır.


124 m2
180.000 ₺

Satılık Dükkan/İşyeri, Lüleburgaz / Kırklareli , Bodrum kat yekpare alanlı depo hacminden oluşup 52 m2 alanlıdır. Zemin kat yekpare alanlı işyeri hacminden oluşup 52 m2 alanlıdır. Asma kat, asma kat ve WC hacimlerinden oluşup 20 m2 alanlıdır. Toplam 124m2 alanlıdır.