Toplam 36 Emlak

1
34.326 m2
895.000 ₺

Satılık Tarla Arazi, Kızıltepe / Mardin ,

114 parsel, 34.326,03 m2 alanlı olup, tapu kayıtlarına göre "Susuz Tarla" vasıflıdır. Yerinde yapılan incelemede, taşınmazın tarla olarak kullanılmakta olduğu görülmüştür. Taşınmaz, paralel kenar geometrik şekilde ve düz...


2.000 m2
600.000 ₺

Satılık Konut+Ticaret İmarlı Arsa Arazi, Kızıltepe / Mardin ,

201 ada 2 no.lu parsel 2.000 m2 alana sahiptir. Arsa topoğrafik olarak düz, geometrik olarak ise dikdörtgen şekle sahiptir. Kızıltepe Belediyesinden edinilen imar paftası üzerinde taşınmazın yola cephesi yaklaşık 35 m, derinliği...


810 m2
255.000 ₺

Satılık 5 Kat Konut İmarlı Arsa Arazi, Kızıltepe / Mardin ,

809,81 m2 alana sahip olup "Arsa" vasıflıdır. Taşınmaz yaklaşık olarak dikdörtgen formda olup, düz bir topoğrafyaya sahiptir. Parselin yaklaşık cephe uzunlukları genişlik 21,5 m, derinlik 37,5 m dir. Parsel üzerinde herhangi bir...


16.394 m2
140.000 ₺

Satılık Tarla Arazi, Kızıltepe / Mardin ,

16.394,70 m2 yüzölçümüne sahip olup, 'Susuz tarla' vasıflıdır. Gayrimenkul, topoğrafik açıdan düz, geometrik açıdan üçgen şeklindedir. Yol cephesi yaklaşık 200 m, derinliği yaklaşık 200 m'dir. Mardin Büyükşehir Belediyesi Mücavir...


60.641 m2
515.000 ₺

Satılık Tarla Arazi, Kızıltepe / Mardin , Teklif verilmeden önce, gayrimenkule ilişkin tüm araştırmaların (işgalci durumu dahil) istekli tarafından yapılması ve satış şartnamesinin incelenmesi gereklidir.

16 parsel nolu ''Susuz Tarla'' vasıflı gayrimenkul, topoğrafik...


650 m2
130.000 ₺

Satılık Muhtelif Arsa Arazi, Kızıltepe / Mardin , Teklif verilmeden önce, gayrimenkule ilişkin tüm araştırmaların (işgalci durumu dahil) istekli tarafından yapılması ve satış şartnamesinin incelenmesi gereklidir.

Konu taşınmaz dikdörtgen şeklinde olup, yaklaşık olarak 35...


432 m2
220.000 ₺

Satılık Muhtelif Arsa Arazi, Kızıltepe / Mardin , Teklif verilmeden önce, gayrimenkule ilişkin tüm araştırmaların (işgalci durumu dahil) istekli tarafından yapılması ve satış şartnamesinin incelenmesi gereklidir.

56 ada 10 nolu parsel numaralı arsa vasıflı taşınmazdır....


629 m2
210.000 ₺

Satılık Arsa Arazi, Kızıltepe / Mardin , İhaleye/Teklife konu taşınmaz kira akdi olmaksızın 3. şahıslar tarafından kullanılmakta olup tahliye edilmemiştir. Taşınmazın tahliyesi ve tahliyeye ilişkin tüm masraflar taşınmazı alan/taşınmazı almaya hak kazanan kişiye...