Toplam 11 Emlak

1
8.485 m2
145.000 ₺

Satılık Arsa Arazi, Ereğli / Konya ,

1/1000 ölçekli uygulama imar planında "Konut Dışı Kentsel Çalışma" alanına isabet ettiği, ayrık Nizam E:0,40 Hmax: 12.50 m, ön/yan bahçe çekme mesafeleri: 10m/10m yapılaşma koşullarına sahiptir.


12.955 m2
221.000 ₺

Satılık Arsa Arazi, Ereğli / Konya ,

1/1000 ölçekli uygulama imar planında "Konut Dışı Kentsel Çalışma" alanına isabet ettiği, ayrık Nizam E:0,40 Hmax: 12.50 m, ön/yan bahçe çekme mesafeleri: 10m/10m yapılaşma koşullarına sahiptir.


44.688 m2
883.000 ₺

Satılık 4 Adet Arsa Arazi, Ereğli / Konya ,

162 ada 1 parselin; E:0,20, Hmax: 7.50 yapılaşma şartları ile Akaryakıt LPG Satış İstasyonu ve Dinlenme Tesisi sahasında ve 162 ada 2 parselin E:0,20, Hmax: 7.50 yapılaşma şartları ile Otel-Lokanta ve Kantar Alanı sahasında...


96.916 m2
508.500 ₺

Satılık Tarla Arazi, Ereğli / Konya ,

125 ada 23 parsel numaralı, 96.916,70 m2 alanlı taşınmaz "TARLA" vasıflıdır. Taşınmaz yaklaşık 391 m en, 246 m boya sahiptir. 13.08.2018 tarihinde yapılan incelemelere göre, değerleme konusu taşınmazın yaklaşık 30.059,10 m2 si...


0 m2
330.000 ₺

Satılık Tarla Arazi, Ereğli / Konya , Tarlalar, elma bahçeleri ve büyükbaş hayvan çi likleri ile anılan verimli bölgede; özellikle kavun, karpuz ve elmacılık için tercih edilen mevkide, Sulanabilir olması avantaj, resmi kadastro yoluna cepheleri olan, Kooperatif sulama...


0 m2
320.000 ₺

Satılık Tarla Arazi, Ereğli / Konya , Tarlalar, elma bahçeleri ve büyükbaş hayvan çi likleri ile anılan verimli bölgede; özellikle kavun, karpuz ve elmacılık için tercih edilen mevkide, dikdörtgen geometrili 100.418,24m², topoğrafik olarak düz, HİSSESİZ, DÜZ, EKİME HAZIR...


121.814 m2
725.000 ₺

Satılık Tarla Arazi, Ereğli / Konya , 308 Ada 13 Parsel: Taşınmaz; Zengen Mahallesi, Burunucu Mevkiinde yer alan 121.814,83 m2 yüzölçüme sahip tarla vasıflı mülktür. Tarlanın güney ve doğusu kadastrol yola, kuzey kenarı mera alanına, diğer kenarları komşuluğunda yer alan...


5.568 m2
115.000 ₺

Satılık Muhtelif Arsa Arazi, Ereğli / Konya , Teklif verilmeden önce, gayrimenkule ilişkin tüm araştırmaların (işgalci durumu dahil) istekli tarafından yapılması ve satış şartnamesinin incelenmesi gereklidir.

Ekspertizi istenen taşınmazlardan 125 Ada 155 Parsel; Konya...