Toplam 8 Yerköy Satılık Konut İmarlı, Yozgat

820 m2
80.000 ₺

Satılık Konut İmarlı Arsa Arazi, Yerköy / Yozgat ,

Parsel geometrik olarak yamuk formunda olup konut alanı imarlıdır. Doğu yönden 30 m lik İmar yoluna cephesi yaklaşık 20 m, güney yönden Serin Sokağa 30 m cephelidir. Topografik olarak az eğimli yapıdadır. Parsel üzerinde yapı...


869 m2
150.000 ₺

Satılık Konut İmarlı Arsa Arazi, Yerköy / Yozgat ,

987 ada 3 parselde konumlu 434,86 m2, 4 parselde konumlu 434,12 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazlardır. Taşınmazlar topografik açıdan düz arazi yapısına sahip olup, geometrik olarak dikdörtgen parsel yapısına sahiptir. Yerköy...
1.068 m2
80.000 ₺

Satılık Konut İmarlı Arsa Arazi, Yerköy / Yozgat ,

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar planına istinaden; TAKS: 0,30, KAKS: 1,20, Hmax: 12,50 yapılaşma koşullarında konut alanında kalmaktadır.


909 m2
50.000 ₺

Satılık Konut İmarlı Arsa Arazi, Yerköy / Yozgat ,

Yerköy Belediyesinde 04.03.2019 tarihinde yapılan incelemede değerleme konusu 179 ada 6 parselin "Konut Alanı"nda kaldığı, ayrık nizam, TAKS: 0,30, KAKS: 1,2 Hmax: 12,50 m yapılaşma haklarına sahiptir. Parselin terki...


707 m2
30.000 ₺

Satılık Konut İmarlı Arsa Arazi, Yerköy / Yozgat ,

Taşınmaz 657 ada 6 parselde yer alan 707 m2 yüzölçümlü arsa vasıflıdır. Parsel düzgün bir arazi yapısında, üçgene yakın bir geometrik şekle sahiptir. 04.03.2019 tarihinde, Yerköy Belediyesinden alınan şifahi bilgiye göre, konu...


803 m2
65.000 ₺

Satılık Konut İmarlı Arsa Arazi, Yerköy / Yozgat ,

Taşınmazın 04.03.2019 tarihinde Yerköy Belediyesinde yapılan incelemeye göre 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar planına istinaden; TAKS: 0,30, KAKS: 1,20, Hmax: 12,50 konut alanı imarlı olduğu bilgisi alınmıştır.