Bankadan.Net alan adı ve websitesi satılıktır.

Toplam 5 Yozgat Satılık Konut İmarlı, Yozgat


869 m2
150.000 ₺

Satılık Konut İmarlı Arsa Arazi, Yerköy / Yozgat ,

987 ada 3 parselde konumlu 434,86 m2, 4 parselde konumlu 434,12 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazlardır. Taşınmazlar topografik açıdan düz arazi yapısına sahip olup, geometrik olarak dikdörtgen parsel yapısına sahiptir. Yerköy...


1.068 m2
80.000 ₺

Satılık Konut İmarlı Arsa Arazi, Yerköy / Yozgat ,

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar planına istinaden; TAKS: 0,30, KAKS: 1,20, Hmax: 12,50 yapılaşma koşullarında konut alanında kalmaktadır.


909 m2
50.000 ₺

Satılık Konut İmarlı Arsa Arazi, Yerköy / Yozgat ,

Yerköy Belediyesinde 04.03.2019 tarihinde yapılan incelemede değerleme konusu 179 ada 6 parselin "Konut Alanı"nda kaldığı, ayrık nizam, TAKS: 0,30, KAKS: 1,2 Hmax: 12,50 m yapılaşma haklarına sahiptir. Parselin terki...


803 m2
65.000 ₺

Satılık Konut İmarlı Arsa Arazi, Yerköy / Yozgat ,

Taşınmazın 04.03.2019 tarihinde Yerköy Belediyesinde yapılan incelemeye göre 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar planına istinaden; TAKS: 0,30, KAKS: 1,20, Hmax: 12,50 konut alanı imarlı olduğu bilgisi alınmıştır.