Toplam 16 Hilvan Satılık Konut İmarlı, Şanlıurfa (Tam eşleşme yok)

1
1.080 m2
325.000 ₺

Satılık Konut İmarlı Arsa Arazi, Haliliye / Şanlıurfa ,

749 ada 12 nolu parsel 1.080 m2 yüzölçümlüdür. Halihazırda parsel üzerinde herhangi bir yapı ve tarım ürünü bulunmamakta olup boş olarak bekletilmektedir. Parsel dikdörtgen bir geometriye sahip olup güney yönde 12 metrelik imar...


1.080 m2
304.000 ₺

Satılık Konut İmarlı Arsa Arazi, Haliliye / Şanlıurfa ,

749 ada 9 nolu parsel 1.079,99 m2 yüzölçümlüdür. Halihazırda parsel üzerinde herhangi bir yapı ve tarım ürünü bulunmamakta olup boş olarak bekletilmektedir. Parsel dikdörtgen bir geometriye sahip olup kuzey yönde 12 metrelik imar...


283 m2
145.000 ₺

Satılık 3 Kat Konut İmarlı Arsa Arazi, Haliliye / Şanlıurfa ,

Taşınmaz 283,22 m2 alana sahip olup Arsa vasıflıdır. Parsel, Konut Alanı imar lejantına sahip olup Hmax: 3 kat müsaadelidir. Mevcut parselasyon planında belirlenen konumda tespiti yapılan taşınmazın güney cephesinde 7 m imar yolu,...


173 m2
55.000 ₺

Satılık Konut İmarlı Arsa Arazi, Eyyübiye / Şanlıurfa ,

Eyyübiye Belediye İmar Müdürlüğünden alınan imar durumuna göre değerleme konusu parsel; 1/1000 ölçekli, 3/7/2007 tarih onaylı ŞANLIURFA İLİ MERKEZ İLÇE HAYATİ HARRANİ BÖLGESİ REVİZYON + İLAVE İMAR PLANInda Konut Alanı lejantına...


212 m2
55.000 ₺

Satılık Konut İmarlı Arsa Arazi, Eyyübiye / Şanlıurfa ,

Arsa vasıflı taşınmazın yer aldığı 5303 ada 11 nolu parsel 212,14 m2 yüzölçümlü olup halihazırda boş olarak bekletilmektedir. Parsel dikdörtgen bir geometriye sahip olup güney cephesinde 10 m imar yolu diğer cephelerinde ise komşu...


226 m2
60.000 ₺

Satılık Konut İmarlı Arsa Arazi, Eyyübiye / Şanlıurfa ,

Arsa vasıflı taşınmazın yer aldığı 5303 ada 14 nolu parsel 225,89 m2 yüzölçümlü olup halihazırda boş olarak bekletilmektedir. Parsel dikdörtgen bir geometriye sahip olup güney cephesinde 10 m imar yolu diğer cephelerinde ise komşu...


714 m2
225.000 ₺

Satılık 2 Kat Konut İmarlı Arsa Arazi, Karaköprü / Şanlıurfa ,

1/1000 ölçekli U.İ.P na göre, Gelişme Konut alanında kalmakta olup, KAKS: 0.30 TAKS: 0.15 H-maks: (2 kat: 6.50 m ) yapılaşma şartlarına sahiptir. Taşınmaz, Şanlıurfa il merkezine yaklaşık 8 km mesafede yer almaktadır.


1.503 m2
202.500 ₺

Satılık 5 Kat Konut İmarlı Arsa Arazi, Haliliye / Şanlıurfa ,

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı içerisinde Konut Alanında yer almakta ve mevcut imar planına göre yapılaşma koşulları; Ayrık Nizam, Kat Adedi: 5 Kat, Taks: 0.30 , Kaks: 1.50, çekme mesafeleri plan hükümleri gereğidir. Taşınmaz,...