Toplam 7 Haliliye Satılık Konut İmarlı, Şanlıurfa

1.080 m2
325.000 ₺

Satılık Konut İmarlı Arsa Arazi, Haliliye / Şanlıurfa ,

749 ada 12 nolu parsel 1.080 m2 yüzölçümlüdür. Halihazırda parsel üzerinde herhangi bir yapı ve tarım ürünü bulunmamakta olup boş olarak bekletilmektedir. Parsel dikdörtgen bir geometriye sahip olup güney yönde 12 metrelik imar...


1.080 m2
304.000 ₺

Satılık Konut İmarlı Arsa Arazi, Haliliye / Şanlıurfa ,

749 ada 9 nolu parsel 1.079,99 m2 yüzölçümlüdür. Halihazırda parsel üzerinde herhangi bir yapı ve tarım ürünü bulunmamakta olup boş olarak bekletilmektedir. Parsel dikdörtgen bir geometriye sahip olup kuzey yönde 12 metrelik imar...


283 m2
145.000 ₺

Satılık 3 Kat Konut İmarlı Arsa Arazi, Haliliye / Şanlıurfa ,

Taşınmaz 283,22 m2 alana sahip olup Arsa vasıflıdır. Parsel, Konut Alanı imar lejantına sahip olup Hmax: 3 kat müsaadelidir. Mevcut parselasyon planında belirlenen konumda tespiti yapılan taşınmazın güney cephesinde 7 m imar yolu,...


1.461 m2
385.000 ₺

Satılık Arsa Arazi, Haliliye / Şanlıurfa ,

Taşınmaz Konut alanı lejantına sahip olup Ayrık Nizam 3 kat müsaadelidir. Yapılaşma koşulları ise Taks: 0,25 Kaks: 0,75 Ön bahçe çekme mesafesi 5 m, Yan bahçe çekme mesafesi 6 m olarak belirlenmiştir.


1.503 m2
202.500 ₺

Satılık 5 Kat Konut İmarlı Arsa Arazi, Haliliye / Şanlıurfa ,

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı içerisinde Konut Alanında yer almakta ve mevcut imar planına göre yapılaşma koşulları; Ayrık Nizam, Kat Adedi: 5 Kat, Taks: 0.30 , Kaks: 1.50, çekme mesafeleri plan hükümleri gereğidir. Taşınmaz,...


1.593 m2
157.500 ₺

Satılık 5 Kat Konut İmarlı Arsa Arazi, Haliliye / Şanlıurfa ,

604 Ada 2 Parselde kayıtlı 1.592,98 m2 yüz ölçümüne sahip ARSA vasıflı taşınmazdır. Haliliye Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görevli memurdan alınan sözlü bilgiye göre 14/06/2000 onay tarihli 1/1000 ölçekli uygulama...


1.350 m2
155.000 ₺

Satılık Arsa Arazi, Haliliye / Şanlıurfa ,

Taşınmaz Konut alanı lejantına sahip olup Ayrık Nizam 5 kat müsaadelidir. Yapılaşma koşulları ise Taks: 0,30 Kaks: 1,50, HMAX : 15,5, Ön bahçe çekme mesafesi 5 m, Yan bahçe çekme mesafesi 3,5 m olarak belirlenmiştir. Taşınmaz,...