Toplam 6 Mutki Satılık Konut İmarlı, Bitlis (Tam eşleşme yok)

719 m2
500.000 ₺

Satılık Konut+Ticaret İmarlı Arsa Arazi, Tatvan / Bitlis ,

Taşınmaz 747 Ada 41 nolu parselde kayıtlı 719,64 m2 alanlı imarlı arsadır. Parselin güney ve Batı cephesi Konut Lejantlı parseller olup, Kuzey ve doğu cephesinde 12 metrelik imar yolu bulunmaktadır. Parselin imar yoluna cephesi...


576 m2
60.000 ₺

Satılık Arsa Arazi, Tatvan / Bitlis ,

Ayrık nizam, TAKS:0,25, KAKS:1,00, HMAX:4 kat yapılaşma koşullarında konut alanında kalmaktadır.


581 m2
60.000 ₺

Satılık Arsa Arazi, Tatvan / Bitlis ,

Ayrık nizam, TAKS:0,25, KAKS:1,00, HMAX:4 kat yapılaşma koşullarında konut alanında kalmaktadır.


423 m2
55.000 ₺

Satılık Arsa Arazi, Tatvan / Bitlis ,

Ayrık nizam, TAKS:0,25, KAKS:1,00, HMAX:4 kat yapılaşma koşullarında konut alanında kalmaktadır.600 m2
49.000 ₺

Satılık 3 Kat Konut İmarlı Arsa Arazi, Tatvan / Bitlis ,

1/1000 ölçekli imar uygulama planına göre Parseller Konut Alanı içerisinde, Ayrık Nizam, TAKS: 0.25,KAKS: 0.75, HMAX : 9.50, Ön Bahçe: 5 m, Yan Bahçe: 3m, 3 kat yapılaşma koşullarına sahiptir.