2.500 m2
25.000 ₺

Satılık Tarla Arazi, İslahiye / Gaziantep ,

2.500 m2 yüzölçümlü 657 parsel; herhangi bir geometrik şekle sahip değildir. Bölge düz ve eğimsiz bir topoğrafyaya sahiptir. Parselin üzerinde halihazırda ekili/dikili ürün bulunmamaktadır. Taşınmazlara ait su kuyusu...


7.500 m2
75.000 ₺

Satılık Tarla Arazi, İslahiye / Gaziantep ,

7.500 m2 yüzölçümlü 656 parsel ; herhangi bir geometrik şekle sahip değildir. Bölge düz ve eğimsiz bir topoğrafyaya sahiptir. Parselin üzerinde halihazırda ekili/dikili ürün bulunmamaktadır. Taşınmazlara ait su kuyusu...16.000 m2
175.000 ₺

Satılık Tarla Arazi, İslahiye / Gaziantep , İhaleye/Teklife konu taşınmaz kira akdi olmaksızın 3. şahıslar tarafından kullanılmakta olup tahliye edilmemiştir. Taşınmazın tahliyesi ve tahliyeye ilişkin tüm masraflar taşınmazı alan/taşınmazı almaya hak kazanan kişiye...