15.208 m2
1.050.000 ₺

Satılık 2 Adet Tarla Arazi, Tepebaşı / Eskişehir ,

11228 ada 56 parsel; 7.135,49 m2 yüzölçümüne sahip, dörtgen geometrik formda tarla vasıflı gayrimenkuldür. 11228 ada 64 parsel; 8.073,20 m2 yüzölçümüne sahip, belirsiz geometrik formda tarla vasıflı gayrimenkuldür. Taşınmaz...


58.579 m2
205.000 ₺

Satılık Tarla Arazi, Mahmudiye / Eskişehir ,

113 ada, 12 parselde yer alan 58.579,60 m2 yüzölçümlü Müfrez Tarla vasıflı kadastro parselidir. Mahmudiye Belediyesi İmar Müdürlüğünden alınan bilgiye göre taşınmazın 1/1000, 1/5000 ölçekli planlarda plansız alan içerisinde...


81.250 m2
100.000 ₺

Satılık Tarla Arazi, Mihalıçcık / Eskişehir ,

1191 parsel numaralı taşınmaz 81.250 m2 yüzölçümüne sahip, belirsiz geometrik formda kültür arazisi vasıflı gayrimenkuldür. 13.03.2019 tarihinde, Eskişehir Büyükşehir Belediyesinden alınan şifahi bilgiye göre değerleme konusu...


105.250 m2
120.000 ₺

Satılık Tarla Arazi, Mihalıçcık / Eskişehir ,

1197 parsel numaralı taşınmaz 105.250 m2 yüzölçümüne sahip, belirsiz geometrik formda kültür arazisi vasıflı gayrimenkuldür. 13.03.2019 tarihinde, Eskişehir Büyükşehir Belediyesinden alınan şifahi bilgiye göre değerleme konusu...


125 m2
80.000 ₺

Satılık Arsa Arazi, Tepebaşı / Eskişehir , İhaleye/Teklife konu taşınmaz kira akdi olmaksızın 3. şahıslar tarafından kullanılmakta olup tahliye edilmemiştir. Taşınmazın tahliyesi ve tahliyeye ilişkin tüm masraflar taşınmazı alan/taşınmazı almaya hak kazanan kişiye...