Toplam 15 Çivril Satılık Arsa, Bağ, Bahçe, Arazi Emlak, Denizli

1
7.500 m2
35.000 ₺

Satılık Tarla Arazi, Çivril / Denizli ,

7.500 m2 alanlı olup Bağ ve Tarla vasıflıdır. Geometrik olarak dikdörtgen şekle sahip olup düz bir arazi üzerindedir. Yerinde parsel sınırları belirgin değildir. Taşınmazın doğusunda 395 parsel, batısında 390 parsel, kuzeyinde 391...


1.922 m2
25.000 ₺

Satılık Tarla Arazi, Çivril / Denizli ,

Taşınmaz 102 ada 19 parsel 1922,13 m2 yüzölçümlü olup "TARLA" niteliklidir. Geometrik olarak düzgün yamuk olan taşınmaz, topografik olarak eğimsiz düz bir arazi yapısına sahiptir. Taşınmaz kuzeyden 20 numaralı parsel ile, batıdan...
5.160 m2
332.000 ₺

Satılık Denizli Çivril'de Üzerinde Besihane Ve Ev Bulunan Tarla Arazi, Çivril / Denizli , Denizli Çivril'de Üzerinde Besihane ve Ev Bulunan Tarla
Taşınmaz; Düzbel Mahallesi, Düzbel Sokak, 113 Ada, 1 Parsel, Çivril/DENİZLİ adresinde yer almaktadır.113 ada 1 parsel 5.160,17 m2 alana sahip olup parsel üzerinde...


18.935 m2
180.000 ₺

Satılık Tarla Arazi, Çivril / Denizli , İhaleye/Teklife konu taşınmaz kira akdi olmaksızın 3. şahıslar tarafından kullanılmakta olup tahliye edilmemiştir. Taşınmazın tahliyesi ve tahliyeye ilişkin tüm masraflar taşınmazı alan/taşınmazı almaya hak kazanan kişiye...


2.017 m2
19.000 ₺

Satılık Tarla Arazi, Çivril / Denizli , 106 ada 120 parsel; 2.017,74 m² büyüklüğünde olup mevcutta boş tarla durumundadır.Topoğrafik açıdan düz bir zemin ve yumuşak bir toprak yapısınasahiptir. Parsel sınırlarında su kaynağı bulunmamakta ancak bölgede ki DSİ kuyularından...


2.546 m2
32.000 ₺

Satılık Tarla Arazi, Çivril / Denizli , 116 ada 95 parsel; 2.546,74 m² büyüklüğünde olup parsel üzerinde yonca ekili durumdadır. üzerinde herhangi bir ürün bulunmamaktadır. Topoğrafikaçıdan düz bir zemin ve yumuşak bir toprak yapısına sahiptir. Parsel sınırlarında su...