Toplam 7 Kahramanmaraş Satılık Çiftlik, Kahramanmaraş (Tam eşleşme yok)

412 m2
140.000 ₺

Satılık Konut İmarlı Arsa Arazi, Elbistan / Kahramanmaraş ,

700 ada 10 parsel tapu kayıtlarında 412,18 m2 alanlı " Arsa " vasıflıdır. Yerinde yapılan incelemelerde parsel üzerinde herhangi bir yapı olmadığı görülmüştür. Elbistan Belediyesi İmar Müdürlüğünde yapılan incelemelerde taşınmaza...1.084 m2
655.000 ₺

Satılık Besihane Ve Tarla İşyeri, Afşin / Kahramanmaraş ,

Kahramanmaraş ili, Afşin ilçesi, Bakraç Mahallesi’nde konumlu 2324 parsel no.lu taşınmaz 24.639,65 m2 yüzölçümlü parsel ve üzerinde 1.084 m2 kullanım alanına sahip besihaneden oluşmaktadır. Parselin Afşin – Sarız yoluna cephesi...


9.943 m2
465.000 ₺

Satılık Afşin'de Tarla Arazi, Afşin / Kahramanmaraş ,

Anılan taşınmaz, Kahramanmaraş ili, Afşin ilçesi, 716 parselde yer alan, 9.943 m² yüzölçümlü tarladır. Parsel mücavir alan sınırları içinde olup imar planı dışındadır. Parsel 1/100.000 çevre düzeni planına göre tarım alanı...


1.704 m2
278.000 ₺

Satılık Arsa Arazi, Elbistan / Kahramanmaraş ,

Taşınmaz tapuda arsa vasfında kayıtlı olup, 1.704,90 m2 yüzölçümüne sahiptir. Parsel üzerinde herhangi bir inşai yapı bulunmamaktadır. Yamuğa benzer geometriye sahip taşınmaz eğimsiz düz topoğrafik yapıdadır. Taşınmazın...


1.744 m2
320.000 ₺

Satılık Arsa Arazi, Elbistan / Kahramanmaraş ,

1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre; Ayrık nizam, Hmaks:7.50 metre, Emsal:0.40, yapılaşma koşullarında Sanayi alanında kalmaktadır. Gayrimenkule ulaşım için; Adnan Menderes Bulvarı, Termik Caddesi, Barış Caddesi ile...


12.776 m2
45.000 ₺

Satılık Tarla Arazi, Pazarcık / Kahramanmaraş , 179 Ada 395 parsel 12776.40 m² alana sahip olup Pazarcık İlçesinde Tilkiler Mahallesinde yer almaktadırlar.Taşınmaz topoğrafik açıdan eğimli olup geometrik olarak L harfine benzerdir. Taşınmaz üzerinde çalılık, kayalar ve yabani...