Bankadan.Net alan adı ve websitesi satılıktır.

Toplam 9 Muş Satılık Çay Bahçesi, Muş (Tam eşleşme yok)

1
391 m2
180.000 ₺

Satılık 3 Kat Konut İmarlı Arsa Arazi, Merkez / Muş ,

Taşınmazın konumlu olduğu parselin yüz ölçümü 391,46 m2 olup parsel geometrik olarak düzgün olmayan dörtgen formundadır. Parselin güneydoğusunda yer alan 12 m genişliğindeki imar yoluna yaklaşık 15,5 m cephesi bulunmakta olup ara...


227 m2
100.000 ₺

Satılık Muş Merkez'de Arsa Arazi, Merkez / Muş ,

157 ada, 36 parselde yer alan, 227,18 m² yüzölçümlü arsadır. Emsal=1,5, TAKS=0,50 olmak üzere bitişik nizam, 3 kat konut imarlıdır. Ön ve arkadan çekme mesafesi 5 m, olarak belirlenmiştir.(Parsel üzerinde taban oturum alanı 95 m²...


33.000 m2
197.000 ₺

Satılık Tarla Arazi, Merkez / Muş , Taşınmaz topoğrafik olarak büyük çoğunluğu az eğimli, az bir kısmı ise düzgün bir arazisi yapısına sahip olup tarımsal amaçlı olarak kullanılabilecek yapıya sahiptir. Taşınmaz geometrik olarak amorf formdadır. Parselin dereye ve...


37.000 m2
323.000 ₺

Satılık Tarla Arazi, Merkez / Muş , Taşınmaz, topoğrafik açıdan az eğimli bir topografik yapıya sahip olup geometrik açıdan düzensiz şeklere sahiptir. 383 nolu parselin kadastro yoluna cephesi bulunmaktadır.


569 m2
251.000 ₺

Satılık 2 Adet Arsa Arazi, Merkez / Muş ,

2 parsel birlikte satılmaktadır. 7 nolu parsel 282 m2, 9 nolu parsel 287 m2 alanlıdır. 1/1000 ölçekli Muş İli imar sınırları dahilinde yer almakta konut lejantlı, ayrık nizam 6 kata müsaadeli, TAKS=0,40 ve KAKS=2,40, HMAX : 18.50...


600 m2
340.000 ₺

Satılık 2 Adet Konut İmarlı Arsa Arazi, Merkez / Muş ,

144 ada 126 parselin yüzölçümü 300,04 m2, parsel köşe konumlu, parsel geometrik olarak düzgün olmayan dörtgen formunda, parsel eğimi yok denecek kadar az olup düzgün bir yapıya sahiptir. Parselin kuzeyindeki imar yoluna yaklaşık...


400 m2
486.000 ₺

Satılık Muhtelif Arsa Arazi, Merkez / Muş , Teklif verilmeden önce, gayrimenkule ilişkin tüm araştırmaların (işgalci durumu dahil) istekli tarafından yapılması ve satış şartnamesinin incelenmesi gereklidir.

400,08m² olup parsel geometrik olarak düzgün olmayan dörtgen...


26 m2
28.000 ₺

Satılık Muhtelif Arsa Arazi, Varto / Muş , Teklif verilmeden önce, gayrimenkule ilişkin tüm araştırmaların (işgalci durumu dahil) istekli tarafından yapılması ve satış şartnamesinin incelenmesi gereklidir.

Değerleme kTaGınmaza ulaGım özel ve toplu taGıma araçları ile...