Toplam 10 Merkez Satılık Bahçe, Muş (Tam eşleşme yok)

1
19.000 m2
120.000 ₺

Satılık Kırköy Köyü'nde 19000 M² Alanlı Tarla Arazi, Merkez / Muş ,

19.000 m² Alanlı Tarla Nitelikli Gayrimenkul


6.250 m2
40.000 ₺

Satılık Kırköy Mahallesi'nde 6250 M² Müfrez Tarla Arazi, Merkez / Muş ,

6.250 m² Alanlı Müfrez Tarla Nitelikli Gayrimenkul


227 m2
100.000 ₺

Satılık Muş Merkez'de Arsa Arazi, Merkez / Muş ,

157 ada, 36 parselde yer alan, 227,18 m² yüzölçümlü arsadır. Emsal=1,5, TAKS=0,50 olmak üzere bitişik nizam, 3 kat konut imarlıdır. Ön ve arkadan çekme mesafesi 5 m, olarak belirlenmiştir.(Parsel üzerinde taban oturum alanı 95 m²...


33.000 m2
197.000 ₺

Satılık Tarla Arazi, Merkez / Muş , Taşınmaz topoğrafik olarak büyük çoğunluğu az eğimli, az bir kısmı ise düzgün bir arazisi yapısına sahip olup tarımsal amaçlı olarak kullanılabilecek yapıya sahiptir. Taşınmaz geometrik olarak amorf formdadır. Parselin dereye ve...


20.530 m2
351.000 ₺

Satılık Bağlar Mah'nde 22396,46 M² Hisseli Bağ Arazi, Merkez / Muş ,

22396,46 m² Yüzölçümlü Bağ Yeri Nitelikli Gayrimenkulün 11/12 Hissesi


13.000 m2
246.500 ₺

Satılık Sungu Mahallesi'nde Tarla Arazi, Merkez / Muş ,

13000 m² Yüzölçümlü Tarla Nitelikli Gayrimenkul


37.000 m2
323.000 ₺

Satılık Tarla Arazi, Merkez / Muş , Taşınmaz, topoğrafik açıdan az eğimli bir topografik yapıya sahip olup geometrik açıdan düzensiz şeklere sahiptir. 383 nolu parselin kadastro yoluna cephesi bulunmaktadır.


569 m2
251.000 ₺

Satılık 2 Adet Arsa Arazi, Merkez / Muş ,

2 parsel birlikte satılmaktadır. 7 nolu parsel 282 m2, 9 nolu parsel 287 m2 alanlıdır. 1/1000 ölçekli Muş İli imar sınırları dahilinde yer almakta konut lejantlı, ayrık nizam 6 kata müsaadeli, TAKS=0,40 ve KAKS=2,40, HMAX : 18.50...