Toplam 52 Akçakale Satılık Arsa, Şanlıurfa (Tam eşleşme yok)

1
1.041 m2
50.000 ₺

Satılık Arsa Arazi, Karaköprü / Şanlıurfa , Havalimanına yakın konumda, imar yoluna cepheli, Parsel 1/1000 ölçekli imar planı kapsamında, parselasyonu ve 18. Madde uygulaması yapılmış netparsel olması önemli avantaj, 4 kat, Taks: 0.30 Kaks: 1.20 yapılaşma hakkına sahip, 1041m2


2.106 m2
530.000 ₺

Satılık Arsa Arazi, Hilvan / Şanlıurfa ,

750 Ada 5 parsel "Arsa" vasıflı olup 2.106,17 m2 alanlıdır. Üzerinde herhangi bir faaliyet ya da yapı bulunmamaktadır. Tanımlı bir geometrik forma sahip olmayan parsel düz bir topografik yapıya sahiptir. Taşınmaz köşebaşı konumda...


1.080 m2
325.000 ₺

Satılık Konut İmarlı Arsa Arazi, Haliliye / Şanlıurfa ,

749 ada 12 nolu parsel 1.080 m2 yüzölçümlüdür. Halihazırda parsel üzerinde herhangi bir yapı ve tarım ürünü bulunmamakta olup boş olarak bekletilmektedir. Parsel dikdörtgen bir geometriye sahip olup güney yönde 12 metrelik imar...


12.609 m2
388.000 ₺

Satılık Arsa Arazi, Karaköprü / Şanlıurfa ,

Karaköprü Belediyesi İmar Müdürlüğünde yapılan incelemede konu taşınmazın bulunduğu 397 ada 1 parsel 1/1000 ölçekli Şanlıurfa U.İ.P kapsamında "Kamyon Garajı" Alanı imarlı olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Parselin yapılaşma şartı...


1.080 m2
304.000 ₺

Satılık Konut İmarlı Arsa Arazi, Haliliye / Şanlıurfa ,

749 ada 9 nolu parsel 1.079,99 m2 yüzölçümlüdür. Halihazırda parsel üzerinde herhangi bir yapı ve tarım ürünü bulunmamakta olup boş olarak bekletilmektedir. Parsel dikdörtgen bir geometriye sahip olup kuzey yönde 12 metrelik imar...


283 m2
145.000 ₺

Satılık 3 Kat Konut İmarlı Arsa Arazi, Haliliye / Şanlıurfa ,

Taşınmaz 283,22 m2 alana sahip olup Arsa vasıflıdır. Parsel, Konut Alanı imar lejantına sahip olup Hmax: 3 kat müsaadelidir. Mevcut parselasyon planında belirlenen konumda tespiti yapılan taşınmazın güney cephesinde 7 m imar yolu,...


173 m2
55.000 ₺

Satılık Konut İmarlı Arsa Arazi, Eyyübiye / Şanlıurfa ,

Eyyübiye Belediye İmar Müdürlüğünden alınan imar durumuna göre değerleme konusu parsel; 1/1000 ölçekli, 3/7/2007 tarih onaylı ŞANLIURFA İLİ MERKEZ İLÇE HAYATİ HARRANİ BÖLGESİ REVİZYON + İLAVE İMAR PLANInda Konut Alanı lejantına...


212 m2
55.000 ₺

Satılık Konut İmarlı Arsa Arazi, Eyyübiye / Şanlıurfa ,

Arsa vasıflı taşınmazın yer aldığı 5303 ada 11 nolu parsel 212,14 m2 yüzölçümlü olup halihazırda boş olarak bekletilmektedir. Parsel dikdörtgen bir geometriye sahip olup güney cephesinde 10 m imar yolu diğer cephelerinde ise komşu...